Nasi klienci

Zakłady Farmeceutyczne UNIA - Spółdzielnia Pracy
System SZARŻA wdrożony w pełnym zakresie wytwarzania (zarządzanie wzorami, harmonogramowanie i alokowanie produkcji, dokumentowanie przebiegu produkcji), zarządzania jakością (zwalniania) oraz magazynowania i logistyki.
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne ANPHARM SA
System SZARŻA wdrożony w zakresie zarządzania wzorami, harmonogramowania, alokowania produkcji oraz dokumentowania wartości wybranych parametrów produkcyjnych.
System on-line współpracuje z JD Edwards.
Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA
System SZARŻA wdrożony w dwóch lokalizacjach jako oddzielne instancje.
W lokalizacji pierwszej w pełnym zakresie wytwarzania (zarządzanie wzorami, harmonogramowanie i alokowanie produkcji, dokumentowanie przebiegu produkcji), zarządzania jakością (zwalniania) oraz magazynowania i logistyki.
Wdrożenie obejmuje obsługę badanych produktów leczniczych.

W drugiej lokalizacji jedynie z zakresie magazynowania i logistyki oraz zarządzania jakością (zwalniania).

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy internetowy system dla inspektorów GIFu służący wspomaganiu ich pracy związanej z prowadzonymi inspekcjami.
System wymagał autoryzowanego dostępu do zasobów i pozwalał rejestrować wytwórców wraz z ich złożoną strukturą, planować i dokumentować kontrole oraz rejestrować decyzje.