Atuty

Z prawdziwą satysfakcją odnotowujemy 20 lat nieprzerwanej obecności naszej firmy w branży farmaceutycznej.

 • Jesteśmy polską firmą specjalizującą się w zastosowaniach informatyki w wytwarzaniu i dystrybucji produktów leczniczych.
 • Znamy zarówno literę, jak i ducha krajowych i międzynarodowych przepisów i zaleceń dotyczących tej branży oraz praktykę ich stosowania.
 • Jesteśmy dobrze zorientowani w inżynierii procesów wytwórczych i dystrybucyjnych w tej dziedzinie oraz możliwościach wspomagania ich metodami informatycznymi.
 • Stworzyliśmy i stale rozwijamy, doskonalimy i od kilkunastu lat utrzymujemy w stanie zwalidowanym własny obszerny system typu MES (Manufacturing Execution System) pod nazwą SZARŻA wspomagający prowadzenie i precyzyjne dokumentowanie procesu wytwarzania produktów leczniczych.
 • Znamy wszechstronnie zalecenia walidacyjne ujęte w przewodniku GAMP 5 (A Risk-Based Approach to GxP Compliant Computerized Systems) wydanym pod auspicjami światowej organizacji ISPE zrzeszającej specjalistów z dziedziny inżynierii farmaceutycznej (International Society for Pharmaceutical Engineering) – i umiemy je stosować w praktyce, zarówno
  w odniesieniu do dużych grup kapitałowych, jak i małych przedsiębiorstw.
 • Dzięki wieloletnim bieżącym kontaktom ze światowym GAMP Forum i ISPE dobrze wyczuwamy trendy w praktyce walidacyjnej, co może być szczególnie istotne w opracowywaniu strategii walidowania konkretnego przedsiębiorstwa.
 • Prowadziliśmy i prowadzimy walidację systemów informatycznych dla szeregu renomowanych przedsiębiorstw.
 • Prowadziliśmy walidację całych wytwórni farmaceutycznych. Aktualnie uczestniczymy
  w kompleksowej walidacji procesów i wspomagających je systemów informatycznych w kilku wiodących przedsiębiorstwach prowadzących dystrybucję hurtową produktów leczniczych.
 • Szczycimy się tym, że stworzyliśmy na zamówienie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wielodziedzinowy system informatyczny wspomagający jego pracę.