Zespół RAN

Siłą firmy RAN są pracownicy - zespół łączący doświadczenie i dobrą praktykę inżynierską z kreatywnością i innowacyjnością. Dysponuje on unikalnym w skali kraju zasobem wiedzy praktycznej i teoretycznej ze styku działalności produkcyjnej, businessowej i regulacyjnej. Jest to bardzo dobra podstawa do formułowania i realizowania rozwiązań trudnych problemów.

Działamy systemem zadaniowym - do konkretnego zlecenia jest montowany zespół roboczy dostosowany do specyfiki zadania. Dysponujemy gronem specjalnie dobranych, sprawdzonych współpracowników wspierających zespół zasadniczy w problemach wysoce specjalistycznych lub w okresach podwyższonego obciążenia. Taka organizacja pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie przy zachowaniu niskich kosztów ogólnych.