Profil firmy

  • Projektujemy, tworzymy, wdrażamy i integrujemy rozwiązania 
  • Prowadzimy walidacje.
  • Wykonujemy analizy procesów produkcyjnych i businessowych.
  • Wspieramy tworzenie i standaryzację dokumentacji.
  • Przeprowadzamy audyty.

Jesteśmy w pełni niezależną firmą prywatną działającą od 1994 roku - na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej. Pierwotnym obszarem naszej działalności były usługi informatyczne dla przedsiębiorstw. Z biegiem czasu wykorzystując zdobyte, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, doświadczenia, odpowiadając na potrzeby rynku zaczęliśmy także świadczyć usługi związane z walidacją i zarządzaniem dokumentami. Organizujemy także audyty i szkolenia z tego zakresu.
Naszym nadrzędnym celem jest satysfakcja klienta oparta na obiektywnie mocnych podstawach. Zadania realizujemy z pełnym zaangażowaniem i do końca. Dbamy o wysoką jakość prowadzonych działań - także kosztem większej pracochłonności.