Standardy

We współczesnym świecie obserwujemy rosnącą rolę standardów oraz organów regulacyjno-kontrolnych, zaostrzanie się wymagań oraz rosnący zasięg ich obowiązywania.

Doceniamy pozytywną rolę standardów. Uregulowania w danej dziedzinie powodują lepszą jej przewidywalność, niższe ryzyko działania oraz możliwości harmonijnego postępu i rozwoju. Uważamy, że przy tych zaletach warto podjąć wysiłek i ewentualne krótkookresowe niedogodności związane z wdrażaniem standardów. W dłuższej perspektywie zyski zdecydowanie przeważają.

Aplikowanie standardów rozpoczynamy od własnego podwórka:

  • Działając dla przemysłu farmaceutycznego tworzymy oprogramowanie zgodne z wytycznymi GMP i GAMP; prowadzimy jego walidację i kontrolę zmian. Dodatkowo by odciążyć naszych klientów z tzw. audytu dostawcy poddaliśmy naszą firmę audytowi jednego z największych autorytetów w tej dziedzinie - przewodniczącego GAMP Steering Committee ISPE, Davida W. Selby'ego.