System SZARŻA

System SZARŻA jest systemem informatycznym typu MES. Jest przeznaczony do zarządzania szarżowymi (wsadowymi) procesami wytwórczymi. Może być wykorzystywany do zarządzania procesami wytwórczymi o charakterze ciągłym, dokumentowanymi i rozliczanymi cyklicznie (np. dziennie lub na zmianę produkcyjną). W szczególności obejmuje: planowanie, monitorowanie, precyzyjne dokumentowanie i nadzorowania przebiegu produkcji szarżowej (Production Monitoring and Control). Wspomaga także zamawianie komponentów, zwalnianie do obrotu (w produkcji i imporcie) oraz dystrybucję produktów.

Szczególny nacisk położono w nim na zagadnienia związane z precyzyjnym monitorowaniem i dokumentowaniem przebiegu produkcji. W wyniku tego system SZARŻA może być zastosowany we wszystkich tych przypadkach, gdy stawiane są surowe wymagania odnośnie jakości produkcji oraz zgodności przebiegu procesu produkcyjnego z dokumentacją technologiczną i przepisami. Przykładem może być zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, gdzie system SZARŻA pozwala prowadzić i dokumentować produkcję zgodnie z wymaganiami cGMP.

Cały proces budowy i doskonalenia systemu, a także jego wdrażania i eksploatacji u użytkownika prowadzony jest zgodnie z surowymi wymaganiami GAMP i dzięki temu jest w pełni walidowalny.

System SZARŻA jest wyposażony w mechanizmy sprzężenia z systemem zarządzania przedsiębiorstwem typu MRPII i może wymieniać z nim dane on-line.

System SZARŻA może być sprzęgany z systemami sterowania procesami technologicznymi i systemami sterowania środowiskiem.

System SZARŻA pracuje w lokalnej sieci komputerowej typu LAN. Może być także uruchamiany jako aplikacja udostępniana przez serwer terminali WINDOWS lub Citrix. Dzięki temu z systemu SZARŻA mogą korzystać zarówno użytkownicy na stacjach, na których jest zainstalowany system SZARŻA bezpośrednio oraz tacy, którzy łączą się do systemu SZARŻA za pomocą serwera terminali. W wyniku zastosowania wydajnego protokółu wymiany danych, stacje pracujące przez serwer terminali nie muszą posiadać aż tak wydajnego połączenia sieciowego jakie wymagane by było, gdyby łączyły się bezpośrednio z systemem SZARŻA mechanizmami ODBC. Dzięki takiej konfiguracji pracy i przy zastosowaniu mechanizmów zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa - komputery pracujące przez serwer terminali mogą znajdować się fizycznie poza przedsiębiorstwem.

System SZARŻA jest oryginalnym opracowaniem firmy RAN, rozwijanym od 1993 roku, zweryfikowanym w wyniku wieloletniej eksploatacji na wydziałach produkcyjnych o bardzo zróżnicowanej specyfice produkcji.